Malayalam

പൈൽസിനും (മൂലക്കുരു) ഫിഷറിനും നിന്നും വേഗത്തിലുള്ള ആശ്വാസത്തിനായി പൈലോസ്പ്രേയും (PiloSpray) പൈലോക്കിറ്റും (PiloKit)

Buy From:

പൈലോസ്പ്രേ (PiloSpray): മൂലക്കുരു അഥവ പൈൽസിനും ഫിഷറിനുമുള്ള ലോകത്തിലെ 1st സ്പർശന രഹിത സ്പ്രേ ചികിത്സ

പൈൽ‌സ് പോലുള്ള ഒരു രോഗത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കൂടുതൽ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഇരിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ, മലദ്വാരത്തെ എങ്ങനെ സ്പർശിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യാം?

ക്രീമുകളും / ഓയിന്മെന്റുകളും / ജെല്ലുകളും കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേറ്റർ ഉപയോഗി‌ച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായിക ചികിത്സാരീതി പരിക്കും വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഉളവാക്കും.

ക്രീമുകളുടേയുയും ഓയിന്മെന്റുകളുടേയും ജെല്ലുകളുടേയും പ്രശ്നങ്ങൾ : ബാധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് എത്താനും പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പൊടുന്നനെയുള്ള ഉപയോഗം പ്രായോഗികമല്ല, ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ സമയമേറെ എടുക്കും.

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള പ്രതിവിധി പൈലോസ്പ്രേയാണ്.

പൈൽസിനും ഫിഷറിനുമുള്ള സ്പർശന രഹിതവും വിപ്ലവാത്മകവുമായ സ്പ്രേ ചികിത്സയാണ് (PiloSpray) പൈലോസ്പ്രേ.

പൈലോസ്‌പ്രേ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഒപ്പം സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്ത ഒരു അപ്ലിക്കേഷനുമുണ്ട്. അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നുള്ള വേഗത്തിലുള്ള ആശ്വാസത്തിനായി ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും തൽക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാം.

രോഗികൾക്ക് പൈലോസ്പ്രേ ഉപയോഗി‌ച്ചാൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും! സ്വയം പ്രയോഗവും ചികിത്സയും എളുപ്പമായതിനാൽ, കൃത്യസമയത്തെ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ്. വേദന, കത്തുന്ന, ചൊറിച്ചിൽ, രക്തസ്രാവം, നീർവീക്കം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ഒരു സ്പ്രേ അകലത്തിലാണ്.

9പൈലോസ്പ്രേയിൽ ടിൽ ഓയിൽ, ദാരുഹൽദി, ലോധാര, മൊചാറസ്, കപൂർ, പുതിന, കോകം ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത 7 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിതയുടെയും വിള്ളലിന്റെയും ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള രൂപീകരണമാണിത്.

ഇതിൽ ആന്റി ഹെമറാജിക്, ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക്, ആന്റിസെപ്റ്റിക്, അനൽജീസിക്, അനസ്തെറ്റിക്, ആന്റി പ്രൂറിറ്റിക്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം മുറിവുണങ്ങാനുള്ള ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതു മുറിവുണക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും പൈൽസിന്റേയും ഫിഷറിന്റേയും ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും.

പൈലോസ്പ്രേ ക്ലിനിക്കലി ഗവേഷണം നടത്തിയതും 100% സുരക്ഷിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഒരു ആയുർവ്വേദ ഔഷധമാണ്.

ഹീലിംഗ് ഹാൻഡ്സ് & ഹെർബ്സും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൈൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ശൃംഖലയായ ഹീലിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ക്ലിനിക്കും ചേർന്ന് സംയോജിതമായി വികസിപ്പി‌ച്ചതാണിത്.

എങ്ങനെയാണു പൈലോസ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുക?

ഉപയോഗിക്കും മുൻപായി പൈലോസ്പ്രേ ക്യാൻ നന്നായി ഇളക്കുക. ഗുദ പ്രദേശത്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് 5 മുതൽ 8 സെന്റിമീറ്റർ വരെ അകലെ നിന്ന് 2 മുതൽ 4 സെക്കൻഡ് വരെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

പൈലോസ്പ്രേ വിസർജ്ജനത്തിനു മുൻപും ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാം. രാത്രിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത അനുസരി‌ച്ച് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം.

പൈലോസ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ

1. കുത്തിയിരിക്കുക

  • സുഖകരമായ നിലയിൽ കുത്തിയിരിക്കുക
  • ഒരു കൈകൊണ്ട് നിതംബം നീട്ടുക
  • ഗുദ പ്രദേശത്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ടയിടത്ത് പുറമേ നിന്നു സ്പ്രേ ചെയ്യുക

2. നിൽക്കുക

  • ഉചിതമായൊരു താങ്ങോടെ ഒരു കാലിൽ ഉയർത്തിപ്പിടി‌ച്ച് മറു കാലിൽ സുഖമായി നിൽക്കുക
  • ഒരു കൈകൊണ്ട് നിതംബം നീട്ടുക
  • ഗുദ പ്രദേശത്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ടയിടത്ത് പുറമേ നിന്നു സ്പ്രേ ചെയ്യുക

3. കിടക്കുക

  • ഒരു കാൽ വയറിനടുത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടി‌ച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുക
  • ഒരു കൈകൊണ്ട് നിതംബം നീട്ടുക
  • ഗുദ പ്രദേശത്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ടയിടത്ത് പുറമേ നിന്നു സ്പ്രേ ചെയ്യുക

ഗുരുതരമായ മൂലക്കുരു അഥവ പൈൽസിനും ഫിഷറിനുമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി പൈലോകിറ്റ്

പൈലോകിറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള പൈൽസിനും കടുത്ത ഫിഷറിനും പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് സഹായകമാണ്.

അഡ്വാൻസ്ഡ് പൈല്‍സ്, ഇന്റെര്ണല് (internal) പൈല്‍സ് ഒപ്പം സ്‌റെർനാൽ (external) പൈല്‍സ്, ബ്ലീഡിങ് (bleeding) പൈല്‍സ്, അക്യൂട്ട് (acute) ഫിഷർ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പൈലോകിറ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൈൽസിനും ഫിഷറിനും 100% സുരക്ഷിതമായ ആയുർവ്വേദ ഔഷധ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോൾ സംയോജനമാണ് പൈലോകിറ്റ്.

പൈലോകിറ്റിൽ (PiloKit) നൂതനമായ സ്പ്രേ പിലോസ്പ്രേ (PiloSpray), ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ പൈലോടാബ് (PiloTab), കോൺസ്റ്റിടാബ് (ConstiTab) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു

പൈലോസ്പ്രേ പോലെ തന്നെ, പൈലോടാബും കോൺസ്റ്റിടാബും ക്ലിനിക്കലി തെളിയിക്കപ്പെട്ട, ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളാണ്

പൈലോടാബ് (PiloTab)

തിരഞ്ഞെടുത്ത 4 ഷധസസ്യങ്ങളായ ദുഗ്ദിക, ദാരുഹാൽഡി, നാഗ്‌സെർ, ലജ്ജാലു എന്നിവയാണ് പൈലോടാബ് ടാബ്‌ലെറ്റ്. ചിതയുടെയും വിള്ളലിന്റെയും ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള രൂപീകരണമാണിത്.

ഇതിൽ ആന്റി ഹെമറാജിക്, ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക്, ആന്റിസെപ്റ്റിക്, അനൽജീസിക്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം മുറിവുണങ്ങാനുള്ള ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇത് പൈൽസിന്റേയും ഫിഷറിന്റേയും ലക്ഷണങ്ങളായ വേദന, രക്തസ്രാവം, നീർവീക്കം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ആശ്വാസം നൽകുകയും ആന്തരിക ശമന പ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോൺസ്റ്റിടാബ് (ConstiTab)

പൈൽസും ഫിഷറുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള കോൺസ്റ്റിടാബ് ടാബ്‌ലെറ്റിൽ, സോനാമുഖി, ഹരിതകി, ബാൽഹിരാദ, നിഷോട്ടർ, സൈന്ധവ്, ആവണക്കെണ്ണ എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 6 സസ്യൗഷധങ്ങൾ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ചേരുവപ്രകാരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇതു ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും വിസർജ്ജനം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും മലബന്ധത്തേയും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ് എന്നിവയേയും ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലം കടന്നുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ രൂപീകരണം ഇത് തടയുന്നു. ഒപ്പം മലത്തിന്റെ നീക്കം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം പൈൽസിന്റേയും ഫിഷറിന്റേയും ലക്ഷണങ്ങൾക്കു കുറവുണ്ടാകുന്നു.

പൈലോകിറ്റ് എങ്ങനെയാണുപയോഗിക്കുക?

പൈലോസ്പ്രേ (PiloSpray)

ദിവസവും 2 മുതൽ 3 വരെ തവണ ഉപയോഗിക്കുക, ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത അനുസരി‌ച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര തവണയും ഉപയോഗിക്കാം.

പൈലോടാബ് (PiloTab)

1 ടാബ്‌ലെറ്റ് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനു ശേഷവും 1 ടാബ്‌ലെറ്റ് അത്താഴത്തിനു ശേഷവും വെള്ളത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുക.

കോൺസ്റ്റിടാബ് (ConstiTab)

മലബന്ധത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരി‌ച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ടാബ്‌ലെറ്റ് അത്താഴത്തിനു ശേഷം വെള്ളത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുക.

പൈൽസിനും ഫിഷറിനുമുള്ള പൈലോകിറ്റ് ചികിത്സാ പദ്ധതി

പൈലോകിറ്റ് ചികിത്സാ പദ്ധതി 15 ദിവസമാണ്. രോഗാവസ്ഥയുടെ തീവ്രത അനുസരി‌ച്ച് ഈ പദ്ധതി 6 തവണ വരെയോ 3 മാസം വരെയോ ആവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

Buy From:

Mini Cart 0

Your cart is empty.